Eduskuntavaalit 2023 | Helsinki |139

Olen sinivihreä ja arvoliberaali.

Haen eduskuntaan, koska mielestäni tulevan sukupolven kustannuksella elämiseen on pistettävä stoppi.

Minulle tärkeintä tulevalla vaalikaudella on kestävä talouden tasapainottaminen, ilmasto- ja ympäristökriisin torjuminen, sukupolvipolitiikka ja kansainvälisen Suomen rakentaminen. Minulle tärkeää on tiede päätöksenteon pohjalla. Nyt on oikea aika investoida tulevaisuuteen.

Haluan jatkaa Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana aloittamaani työtä nuorten ja opiskelijoiden puolustajana. Haluan olla sukupolveni ääni eduskunnassa.

Teemat

Lupaan tehdä kaikkeni, jotta neljän vuoden päästä meillä olisi kansainvälisempi, kestävämpi ja kilpailukykyisempi Suomi.

Kansainvälisyys

Haluan lisää maailmaa Suomeen ja lisää Suomea maailmalle. Suomi panostaa kansainväliseen yhteistyöhön ja on houkutteleva paikka investoida, tulla työskentelemään ja yrittämään.

  • Suomi on aktiivinen Euroopan unionin jäsen ja tulee olemaan aktiivinen NATOn jäsen.
  • Sujuvasti Suomeen ja pysyväksi osaksi yhteiskuntaa. Puretaan maahanmuuttoon liittyvää byrokratiaa ja panostetaan kotoutumiseen.
  • Rakennetaan yhdessä suvaitsevampi yhteiskunta ja päivitetään suomalaisuuden käsitys vastaamaan kansainvälistyvää Suomea.

Kestävyys

Nuoren sukupolven kustannuksella elämiseen on pistettävä stoppi. Haluan jatkaa SYL:n puheenjohtajana aloittamaani työtä tulevan sukupolven eli nuorten ja opiskelijoiden puolustajana.

  • Hidastetaan valtion velkaantumista. Nollakoron aika on ohi ja velalla on taas hinta. Tänä vuonna Suomi maksaa pelkästään korkoja noin 2,6 miljardia Valtiovarainministeriön mukaan. Mielestäni on epäreilua elää nuorten ja tulevaisuuden kustannuksella.
  • Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Suomen on tärkeä pysyä ilmastonmuutoksen torjunnassa edelläkävijänä. Ilmasto- ja ympäristökriisi on aikamme suurin haaste ja keskeisin sukupolvipoliittinen kysymys.
  • Eläkejärjestelmä on korjattava nuoren sukupolven näkökulmasta oikeudenmukaisemmaksi.

kilpailukyky

Uskon mahdollisuuksien tasa-arvoon. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus omalla ahkeruudellaan kouluttautua ja työskennellä Suomessa niin pitkälle kuin on kykyä ja halua. Koulutuksen tulisi olla maksutonta, yrittäjyyden helpompaa ja ansiotuloverotuksen kannustavampaa.

  • Panostetaan koulutukseen ja pidetään huoli osaamisesta. Pidetään kiinni tavoitteesta korkeakouluttaa 50% ikäluokasta ja rahoitetaan aloituspaikat täysimääräisesti.
  • Kannustetaan yrittäjyyteen. Pidetään huolta TKI-rahoituksen nostamisesta 4 prosenttiin bruttokansantuotteesta ja tuetaan paikallisia yrittäjyysyhteisöjä, kiihdytysohjelmia kasvuyrityksille sekä uusia yrittäjyysaloitteita. Helpotetaan yrittäjyyttä konkreettisin teoin, kuten ensimmäisten työntekijöiden palkkaamisen helpottamisella rekrytuella.
  • Kevennetään verotusta kaikissa tuloluokissa ja tehdään työnteosta kannattavampaa. Kevennykset rahoittavat osaksi itsensä, kun talous kasvaa ja työllisyys paranee. Siirretään verotuksen painopiste haittojen ja kulutuksen verottamiseen.